Warunki wynajmu

Korzystanie z usług WakacjeBG oznacza akceptację następujących warunków wynajmu:

WARUNKI WYNAJMU NA WYBRZEŻU POŁUDNIOWYM (Słoneczny Brzeg, Elenite, Święty Włas, Nessebar) W SEZONIE LETNIM 2018:
1.Aby rezerwacja została potwierdzona wymagana jest wpłata KAUCJI w wysokości 500zł. Płatność przelewem bankowym na polskie konto w złotówkach.

2.Kaucja NIE stanowi części ceny za wynajem. Jest ona zwracana na koniec pobytu, po inspekcji apartamentu przez naszego rezydenta (patrz pkt. 7 i 8). Kaucja nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z wynajmu.

3.Po zaksięgowaniu kaucji na koncie bankowym prosimy naszych klientów o podanie imion, nazwisk, dat urodzenia wszystkich członków grupy. Dodatkowo prosimy o podanie/potwierdzenie danych kontaktowych (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) oraz numeru dowodu osobistego lub paszportu osoby odpowiedzialnej za rezerwację. Na tej podstawie wystawiamy potwierdzenie rezerwacji.

4.POTWIERDZENIE REZERWACJI jest dokumentem elektronicznym wystawianym w formacie PDF i wysyłanym pocztą e-mail po zaksięgowaniu wpłaty kaucji na naszym koncie bankowym. Dokument ten należy wydrukować i mieć ze sobą w Bułgarii, ponieważ jest on niezbędny do zameldowania się w wynajmowanym apartamencie.

5. Na POTWIERDZENIU REZERWACJI znajdują się następujące informacje: nazwa i typ wynajmowanego apartamentu, termin wynajmu, całkowita cena za wynajem, dane członków grupy, pokwitowanie odbioru kaucji oraz warunki jej zwrotu.

6.Płatność za wynajem odbywa się gotówką po przyjeździe na miejsce, podczas zakwaterowania w apartamencie, w następujący sposób: 600zł + reszta kwoty w euro po średnim kursie NBP z dnia, w którym na nasze konto wpłynęła kaucja, zaokrąglona w górę do pełnych piątek.

Przykład: Klient dokonuje rezerwacji apartamentu na 7 noclegów od 07.07 do 14.07. Całkowita cena za wynajem wynosi 1850zł. Klient wpłaca na nasze konto kaucję w wysokości 500zł. W dniu wpłynięcia kaucji na nasze konto bankowe kurs euro wynosi 4,50zł za 1EUR. Na miejscu Klient płaci w gotówce: 1850zł = 600zł + (1250zł / 4,50zł) = 600zł + 280EUR. W dniu wykwaterowania z apartamentu nasz przedstawiciel nie stwierdza w apartamencie żadnych szkód ani brakujących przedmiotów i zwraca kaucję w wysokości 500zł.

7.Kaucja zwracana jest w dniu wykwaterowania z apartamentu, pod warunkiem, że nie stwierdzimy żadnych szkód, brakujących przedmiotów ani zniszczeń. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zwrotu kaucji przelewem bankowym w ciągu 7 dni od opuszczenia apartamentu.

8.W przypadku, gdy nasz przedstawiciel stwierdzi w apartamencie szkody, brakujące przedmioty lub zniszczenia, kaucja zostanie pomniejszona o koszty ich naprawy i zwrócona przelewem bankowym w ciągu 14 dni od wykwaterowania z apartamentu.

9.Kaucja NIE JEST zwracana w przypadku rezygnacji z pobytu lub nie pojawienia się w apartamencie.

10.W przypadku awarii lub złego funkcjonowania jakiegokolwiek sprzętu znajdującego się w apartamencie (np. klimatyzacji), należy ten fakt zgłosić rezydentowi. Dokładamy wszelkich starań aby takie usterki były usuwane jak najszybciej, jednak naprawy są realizowane przez firmy zewnętrzne, dlatego nie jesteśmy w stanie brać odpowiedzialności za tempo usuwania usterki.

11.Staramy się uwzględniać życzenia naszych klientów odnośnie położenia apartamentów i widoku, jednak nie udzielamy w tej kwestii żadnych gwarancji.

12.WYKONANIE REZERWACJI OZNACZA AKCEPTACJĘ WSZYSTKICH WYMIENIONYCH WARUNKÓW WYNAJMU.

WARUNKI WYNAJMU NA WYBRZEŻU PÓŁNOCNYM (Kraniewo) W SEZONIE LETNIM 2018:
1.Aby rezerwacja została potwierdzona wymagana jest wpłata ZADATKU REZERWACYJNEGO w wysokości 25EUR, 30EUR lub 35EUR przemnożone przez ilość noclegów. Płatność przelewem bankowym na bułgarskie konto.

2.ZADATEK REZERWACYJNY jest bezzwrotny (NIE JEST zwracany w przypadku rezygnacji z pobytu).

3.Po zaksięgowaniu ZADATKU REZERWACYJNEGO na koncie bankowym prosimy naszych klientów o podanie imion, nazwisk, dat urodzin wszystkich członków grupy. Dodatkowo prosimy o podanie/potwierdzenie danych kontaktowych (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) oraz numeru dowodu osobistego lub paszportu osoby odpowiedzialnej za rezerwację. Na tej podstawie wystawiamy POTWIERDZENIE REZERWACJI.

4.Pozostała część ceny za wynajem płatna jest gotówką w euro po przyjeździe na miejsce, podczas kwaterowania w apartamencie.

GWARANCJA CENY
W momencie dokonania rezerwacji apartamentu udzielamy naszym klientom całkowitej gwarancji ceny za wynajem bez względu na przyszłe kursy walut i inne okoliczności. Po dokonaniu rezerwacji apartamentu, nasi klienci otrzymują oficjalne potwierdzenie rezerwacji, na którym widnieje ostateczna, niezmienna cena za wynajem.

POTWIERDZENIE REZERWACJI
POTWIERDZENIE REZERWACJI jest dokumentem elektronicznym wystawianym w formacie PDF i wysyłanym pocztą e-mail po wpłacie kaucji lub zadatku rezerwacyjnego. Dokument ten należy wydrukować i mieć ze sobą, ponieważ jest on niezbędny do zameldowania się w wynajmowanym apartamencie. Na POTWIERDZENIU REZERWACJI znajdują się następujące informacje: nazwa i typ wynajmowanego apartamentu, termin wynajmu, całkowita cena za wynajem, dane członków grupy, pokwitowanie odbioru kaucji oraz warunki jej zwrotu. Potwierdzenie rezerwacji jest równocześnie potwierdzeniem odbioru przez WakacjeBG.pl kaucji lub zadatku rezerwacyjnego.

Start a free website with Mobirise