Winiety w Bułgarii

Winiety są wymagane do poruszania się praktycznie na wszystkich głównych drogach Bułgarii i nie ma możliwości uniknięcia konieczności ich zakupu. Winietki można nabyć w wielu miejscach takich jak Urzędy Pocztowe, stacje benzynowe czy supermarkety.

W odróżnieniu od systemu opłat za poruszanie się po drogach w krajach takich jak Austria lub Szwajcaria, winiety nie są dostępne do zakupu poza granicami Bułgarii. Turyści przyjeżdzający do Bułgarii, którzy nie chcą się narazić na wysoki mandat, powinni niezwłocznie po przekroczeniu granicy zakupić winietę.

Rodzaje dostępnych winiet dla samochodów osobowych:
1 tydzień - 5EUR
1 miesiąc – 13EUR
1 rok - 34EUR

Winieta zostaje aktywowana (sprzedawca wybija dziurkę na dacie, która stanowi pierwszy dzień ważności winiety) natchmiast po zakupie, na wykupioną ilość dni. Istnieje możliwość wyboru dnia od którego winieta będzie obowiązywać. Winieta zakupiona na 7 dni, jest ważna przez 7 dni kalendarzowych od daty na niej wybitej. Miesięczna winieta jest ważna przez 31 dni. Przykładowo miesięczna winieta z wybitą datą 15 lipca, będzie ważna do 15 sierpnia. W przypadku winiety wykupionej na rok obowiązują inne zasady – winieta roczna jest ważna od 1 stycznia roku zakupu, do 31 stycznia następnego roku, niezależnie od tego w jakim dniu lub miesiącu została zakupiona. Obecne zasady będą obowiązywać prawdopodobnie do roku 2014, kiedy zostanie wdrożony nowy system elektroniczny.

Winieta w postaci naklejki jest ważna po prawidłowym umieszczeniu jej na pojeździe. Zwykłe posiadanie naklejki, nie umieszczonej w odpowiednim miejscu, podlega takiej samej karze jak jej całkowity brak. Podobna kara obowiązuje dla winiety "nie odbitej" w dniu rozpoczęcia obowiązującego okresu jej używania. Po przyklejeniu "odbitej" winiety-naklejki na szybie, wewnątrz pojazdu, dolną część z numerem seryjnym, należy zatrzymać, jako potwierdzenie zakupu.

Posiadanie winiety jest wymagane na drogach wszelkiego typu. Wyjątkiem są ulice miast i wsi włącznie z obwodnicami miejskimi. Na większości głównych dróg znajdują się znaki przypominające o obowiązku posiadania winiety.

Dostępne są trzy typy winiet:

K1 – pierwsza kategoria: pojazdy o ilości osi większej niż dwie, pociągi drogowe, specjalne pojazdy budowlane, dźwigi, specjalne przyczepy dla transportu ciężkich lub gabarytowych ładunków oraz pozostałe specjalne pojazdy silnikowe.

K2 - druga kategoria: wszystkie pojazdy służące do transportu pasażerów, z ilością siedzeń większą niż 8, nie wliczając siedzenia kierowcy, wszystkie pojazdy transportowe z dwiema osiami m.in pojazdy budowlane, dźwigi, specjalne przyczepy dla transportu ciężkich lub gabarytowych ładunków oraz pozostałe specjalne pojazdy silnikowe.

K3 - trzecia kategoria: pozostałe pojazdy osobowe z ilością miejsc nie większą niż 8. 

The website was built with Mobirise